DomaNuda.cz

Zásady ochrany osobních údajů

 
Vaše osobní údaje chráníme, jsou u nás v bezpečí. Podívejte se na to, jak s Vašimi daty pracujeme.
 
Komu svůj souhlas udělujete?
Jsme společnost 3BD RIDE s.r.o. www.domanuda.cz IČ 06751873, DIČ: CZ06751873 se sídlem Valchařská 1659/9, 614 00 Brno, Česká republika.
 
Jak nás kontaktovat?
Budete-li mít ke zpracování Vašich údajů jakýkoli dotaz, můžete nás kdykoli kontaktovat na e-mailu adrese: info@domanuda.cz
Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?
Pokud si prohlížíte naše webové stránky
 
Údaje o Vašem chování na webu:
Pokud procházíte obsah našich webových stránek, získáváme o některých Vašich aktivitách informace, které nám pomáhají vylepšit nabídku služeb. Pomocí cookies nebo jiných technologií tak získáme například Vaši IP adresu a některé informace o Vašem chování na našich webových stránkách. Informace nám slouží především k tomu, abychom Vám dokázali nabídnout lepší služby co nejvíce odpovídající tomu, co hledáte. Údaje o vašem chování na webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam po dobu 5 let.

Pokud se přihlásíte k odběru novinek
Pokud jste projevili zájem o zasílání našich novinek nebo cestovatelských newsletterů, uchováváme Vaši emailovou adresu, jméno a příjmení. Abychom Vás mohli při komunikaci vhodně oslovit, identifikujeme z Vámi vyplněných údajů i Vaše pohlaví. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení a uchováváme po dobu 5 let. Svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoli odvolat pouhým klepnutím na tlačítko pro odhlášení, které najdete v každém našem newsletteru.
Pokud od nás dostáváte naše newslettery můžeme sledovat, zda Vás obsah e-mailu zaujal a zda jste se například podívali na podrobnosti na našem webu. Tyto informace zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem zkvalitnění našich služeb a obsahu newsletteru a webových stránek po dobu 5 let.
  • Pokud si u nás objednáte zájezd či jinou službu
  • Za účelem plnění cestovní smlouvy
Pokud si u nás objednáte zájezd či jiné služby, vyplňujeme s Vámi podrobnou cestovní smlouvu a zjišťujeme další důležité údaje nutné pro vyřízení Vaší objednávky a plnění zákonných povinností. Jsou to především: jméno a příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, emailová a doručovací adresa, údaje o Vašem zdravotním stavu (pokud existuje nějaké omezení). Všechny tyto osobní údaje zpracováváme pouze po zákonem stanovenou dobu, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřízení Vaší objednávky.
Pokud si u nás objednáte zájezd, pak za účelem plnění cestovní smlouvy musíme některé Vaše osobní údaje předat i našim dodavatelům, což jsou hlavně hotely, dopravci, letecké společnosti, delegáti.

Poskytování nabídek na míru
Vaše základní kontaktní údaje v rozsahu jméno a příjmení, emailová a doručovací adresa, případně telefon budeme dále zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu za účelem zasílání obchodních sdělení. Novinky a cílené nabídky zasíláme zejména prostřednictvím emailu, výjimečně použijeme Vaši poštovní adresu a pošleme Vám náš nový tištěný katalog zájezdů. Proti zasílání marketingových sdělení se můžete kdykoli odvolat, stačí klepnout na tlačítko pro odhlášení, které najdete v každém našem emailu.

Fotografie a videozáznamy
V průběhu zájezdu obvykle pořizujeme bohatý foto a videomateriál, který pak využíváme k další propagaci (třeba do katalogu a dalších tištěných materiálů, nebo na webové stránky). Fotografii nebo videozáznam s Vaší osobou ovšem pořídíme a použijeme pouze v případě, že nám k tomu udělíte výslovný souhlas.
Tyto body platí i pro spolucestující osoby uvedené v cestovní smlouvě, protože předpokládáme, že zákazník, který s námi sepisuje cestovní smlouvu o zájezdu, je oprávněn za spolucestojící osoby souhlas udělit.
 
Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?
V rámci naší firmy pracují s osobními daty jen proškolení zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou povinni zachovávat určená bezpečnostní opatření. Rádi bychom Vás ujistili, že své kolegy si opravdu pečlivě vybíráme, jejich spolehlivost a zkušenosti jsou pro nás zásadní prioritou.
 
Pokud prohlížíte naše webové stránky:
Osobní údaje, které vyplníte na našich webových stránkách (třeba do formuláře pro rezervaci zájezdu, při přihlášení k odběru newsletteru, apod.) pro nás zpracovává společnost Anchoice, která zajišťuje chod našich stránek a souvisejících služeb.
Pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení obsahu prostřednictvím cookies a jiných technologií využíváme služeb externích zpracovatelů: Google Analytics a Google Search Console od společnosti Google Inc., Facebook Pixel společnosti Facebook Inc. Na základě Vašeho souhlasu pak předáváme některé informace reklamním a sociálním sítím provozovaným společnostmi: Seznam.cz, a.s., Facebook a Google.
Pokud si objednáte zájezd či jinou službu
Pokud si u nás objednáte zájezd, pak za účelem plnění cestovní smlouvy musíme některé Vaše osobní údaje předat i našim dodavatelům, což jsou hlavně hotely, dopravci, letecké společnosti, delegáti, případně další strany zajišťující dodatečné služby k Vašemu zájezdu. O těchto dodavatelích budete včas informováni v cestovní smlouvě, pokynech k zájezdu, případně během zájezdu. Pokud si sjednáte cestovní pojištění k zájezdu, předáme Vaše osobní údaje příslušné pojišťovně k zajištění plnění služby.

Pokud uskutečníte rezervaci zájezdu či jiných služeb přes formulář na našem webu, osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů pro nás zpracovává společnost Anchoice, která zajišťuje chod našich stránek a souvisejících služeb.

Předání osobních údajů mimo EU
Pokud cestujete do vzdálených zemí mimo Evropský hospodářský prostor, pak v rámci vyřízení Vaší objednávky a výhradně k zajištění realizace zájezdu můžeme nejnutnější osobní údaje předat i partnerům mimo prostor EU (např. hotely, letecké společnosti), kteří zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
Všechny partnery si pečlivě vybíráme. S poskytovateli aplikací a dalších technických služeb máme sepsány zpracovatelské smlouvy.
Ochrana a zabezpečení Vašich dat
Vaše data bedlivě střežíme a chráníme je v maximální možné míře. Přijali jsme řadu opatření proti jejich zneužití, poškození nebo zničení. Všichni zaměstnanci a spolupracovníci byli řádně poučeni a proškoleni. Data jsou uložena na vysoce zabezpečených serverech a pravidelně zálohována.
 
Jaká máte práva?
Chcete-li vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, nebo pokud máte jakékoli pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, obraťte se na nás, podáme Vám podrobné vysvětlení. O co nás můžete například požádat?
Právo na přístup k informacím
Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, proč a po jak dlouhou dobu, jak je archivujeme a komu předáváme. I když jsme se snažili všechny důležité otázky zodpovědět právě na této stránce, pokud zde náhodou něco nenajdete, zeptejte se nás. Podrobnosti ke zpracování Vašich osobních údajů Vám sdělíme nejpozději do 30ti dnů.
 
Právo na změnu:
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné, neúplné nebo neaktuální, napište nám. Vše prověříme a bude-li třeba, dáme co nejdříve do pořádku.
 
Právo na výmaz údajů:
Pokud nás požádáte, Vaše data z našich databází smažeme nadobro. Výjimkou jsou ty osobní údaje, které musíme evidovat, protože to po nás vyžaduje zákon (třeba údaje z cestovních smluv, účetní doklady, apod.). Zároveň zajistíme vymazání údajů u našich zpracovatelů, kteří pro nás zajišťují některé ze služeb, Protože úplné smazání záznamů (i ze záloh) je poměrně technicky náročné, odstranění provedeme do 30 dnů ode dne, kdy obdržíme Vaši žádost.
 
Právo na omezení zpracování:
Pokud chcete zpracovávání Vašich údajů u nás z nějakého důvodu dočasně omezit (třeba do doby, než dojde k opravě/doplnění údajů, apod.), kontaktujte nás. Vaše údaje nebudeme po stanovenou dobu nijak využívat.
Právo na přenos informací
Chcete své údaje místo nás svěřit někomu jinému? Vše o Vás vyexportujeme do XML souboru, a ten můžete snadno poskytnout novému správci.
 
Můžete podat stížnost:
Domníváte se, že s Vašimi osobními údaji nezacházíme tak, jak bychom ze zákona měli? Máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme ale rádi, pokud se pokusíte problém vyřešit nejprve s námi, pokusíme se vše prověřit a případně sjednat nápravu.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. května 2018.
V Brně, dne 25. 5. 2018
Odpovědná osoba 3BD RIDE s.r.o.

Naši partneři

Vytvářím objednávku...